เรื่องย่อซีรีส์ Cheer Up! (2015)

You are currently viewing เรื่องย่อซีรีส์ Cheer Up! (2015)

ซีรีส์นำเสนอเรื่องราวของชมรมเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนมัธยมปลาย “นับจากนี้เป็นต้นไป Cheer Up”

แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความรักของเยาวชน ในขณะที่ต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และการแข่งขันที่รุนแรง

Leave a Reply