เรื่องย่อซีรีส์ Jeong DoJeon (2014)

You are currently viewing เรื่องย่อซีรีส์ Jeong DoJeon (2014)

เรื่องราวเกิดขึ้นช่วงปลายราชวงศ์โครยอและต้นราชวงศ์โชซอน จองโดจอนวางแผนสำหรับประเทศใหม่ที่ชื่อว่า “โชซอน” และวัฒนธรรมใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลของกษัตริย์แทโจ จอนโดจอนต่อต้านกลุ่มที่ต้องการรักษา โครยอ

Leave a Reply