เรื่องย่อซีรีส์ Something About Us (2018)

You are currently viewing เรื่องย่อซีรีส์ Something About Us (2018)

ฮันอูจิน และโดกายอง เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม คนรอบข้างถามถึงความสัมพันธ์ของพวกเขา และพวกเขามักจะตอบว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกัน ตอนนี้พวกเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่เรียนวิชาเอกต่างกัน ฮันอูจิน ออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อมาเป็นทหาร สองปีต่อมา เขาถูกปลดจากกองทัพ และกลับไปโรงเรียน ฮันอูจิน และโดกายอง ที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกัน กับมีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป โดกายองเริ่มมีความรู้สึกชอบฮันอูจิน

Leave a Reply