เรื่องย่อซีรีส์ Lookout (2017)

You are currently viewing เรื่องย่อซีรีส์ Lookout (2017)

คลับของคนธรรมดาที่มีชีวิตถูกทำลาย พวกเขาสูญเสียคนที่รักจากอาชญากรรม พวกเขารวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม และลงโทษผู้กระทำผิด พวกเขาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือกัน และใช้วิธีการของตัวเองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการที่จะโอบกอดและยอมรับเจ็บปวด เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่านี้ ที่ๆ ผู้คนสามารถเชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง

แนะนำ  เรื่องย่อซีรีส์ Hello, My Twenties! 2/Age Of Youth 2 (2017)

Leave a Reply