เรื่องย่อซีรีส์ Moorim School (2016)

You are currently viewing เรื่องย่อซีรีส์ Moorim School (2016)

Moorim School ไม่ได้เน้นที่คะแนนวิชาการสูงเพียงอย่างเดียว โรงเรียนสอนคุณธรรมแก่นักเรียน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความศรัทธา การเสียสละ และการสื่อสาร ครูและนักเรียนที่โรงเรียนมาจากประเทศต่างๆ และแต่ละคนมีเรื่องราวของตนเอง

แนะนำ  เรื่องย่อซีรีส์ Beautiful Gong Shim (2016)

Leave a Reply