เรื่องย่อซีรีส์ Yeah, That’s How It Is (2016)

You are currently viewing เรื่องย่อซีรีส์ Yeah, That’s How It Is (2016)

เรื่องราวของครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง ที่มีผู้คนถึงสามชั่วอายุคนอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียว พวกเขาต้องเผชิญความท้าทาย และความขัดแย้งร่วมกัน จนในที่สุดก็ตระหนักได้ถึงความหมายที่แท้จริงของครอบครัว

แนะนำ  เรื่องย่อซีรีส์ My Son-In-Law's Woman (2016)

Leave a Reply